ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Δήλωση Συμμετοχής για Πρακτική Άσκηση  Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης  Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση  Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις Οι σπουδαστές του Τμήματος είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση, η οποία πραγματοποιείται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, μετά το τέλος του Ζ’ εξαμήνου και εφόσον έχουν περάσει όλα τα Μαθήματα Ειδικότητας. Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, πραγματοποιείται σε … Continue reading ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ