Slider

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας δίνει τη δυνατότητα στον σπουδαστή να αποκτήσει την εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ειδικότητας του, να εμβαθύνει και να εξασκηθεί σε τρόπους και λύσεις δύσκολων τεχνικών προβλημάτων που απαιτούν πειραματική, θεωρητική ή σύνθετου χαρακτήρα προσέγγιση.
Κάθε σπουδαστής που διανύει το τελευταίο εξάμηνο σπουδών είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει την πτυχιακή του εργασία. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών ανακοινώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου (μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου και την 31η Μαρτίου, για χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο, αντίστοιχα).
Οι σπουδαστές κατοχυρώνουν και αναλαμβάνουν το θέμα αφού προηγουμένως συμπληρώσουν ειδικό έντυπο που διατίθεται για το σκοπό αυτό από τη γραμματεία του Τμήματος και βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος, μέχρι την 31η Οκτωβρίου ή την 30η Απριλίου, αντίστοιχα.

Η εργασία εκπονείται και παρουσιάζεται σε διάρκεια έξι μηνών, δηλαδή μέχρι την 30η Απριλίου ή την 31η Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από εισήγηση του επιβλέποντος εκπαιδευτικού, μπορεί να δοθεί δίμηνη παράταση, δηλαδή μέχρι την 30η Ιουνίου, ή την 31η Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Μετά το πέρας των προθεσμιών, πτυχιακές που δεν ολοκληρώνονται θεωρούνται ως μη δοθείσες και ο σπουδαστής πρέπει να ακολουθήσει την όλη διαδικασία από την αρχή.

Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και την έγκρισή της από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό, η πτυχιακή κατατίθεται στη Γραμματεία (μέσω πρωτοκόλλου) σε τέσσερα(4) αντίγραφα και ένα CD και ακολούθως ορίζεται η ημερομηνία εξέτασης της πτυχιακής εργασίας, κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας από τον σπουδαστή, ενώπιον τριμελούς επιτροπής καθηγητών, στην οποία συμμετέχουν καθηγητές συναφούς γνωστικού πεδίου με το προς υπό εξέταση αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση ένας απ’ αυτούς είναι ο επιβλέπων καθηγητής της πτυχιακής εργασίας.
Τα μέλη της επιτροπής αποφασίζουν κατά πλειοψηφία για το βαθμό που θα δοθεί στον εξεταζόμενο, το δε σχετικό έντυπο βαθμολογίας κατατίθεται στη Γραμματεία.
Η πτυχιακή εργασία συνυπολογίζεται κατά την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου και αντιστοιχεί σε 20 διδακτικές μονάδες.
Η διαδικασία παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών είναι ανοικτή σε όλους τους σπουδαστές και συνιστάται η παρακολούθησή τους για την εξοικείωσή τους στην διαδικασία της παρουσίασης και της εξέτασης.