Slider

Δρ. Νικόλαος Βορδός

Αναπληρωτής Καθηγητής – Πρόεδρος Τμήματος

Ο Δρ. Νικόλαος Βορδός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Καβάλας (2003). Το 2008 απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών από το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό του ΔΠΘ Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων. Το 2018 ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Το 2012 έλαβε δίπλωμα στις Μεθόδους Σκέδασης Νετρονίων για Έρευνα Νετρονίων από το Ινστιτούτο Ενεργειακής Τεχνολογίας του Όσλο, Νορβηγία. Το χρονικό διάστημα 2012 – 2015 έλαβε πιστοποιήσεις στην χρήση επιστημονικού εξοπλισμού αιχμής (XRD, AFM, Nitrogen & Mercury Porosimeter, Bioengineering –MVN Biomech, κα)

Διαθέτει εκπαιδευτική εμπειρία τόσο σε προπτυχιακά, όσο και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών από το 2007, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 10 ερευνητικά προγράμματα (Εθνικά και Διεθνή) και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία πλέων των πέντε ετών. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και διαχειριστής του επιστημονικού περιοδικού JESTR του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του εστιάζονται στον εμβιομηχανικό χαρακτηρισμό νανοδομημένων υλικών, στην νανοτεχνολογία με έμφαση στην ιατρική και στην μοντελοποίηση υβριδικών συστημάτων. Τέλος, έχει περισσότερες από 35 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και περισσότερες από 15 ανακοινώσεις σε συνέδρια με κριτές.

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα Google Scholar Citations

 • A36 D. A. Gkika, K. Ovaliadis, N. Vordos, and L. Magafas, “Managing complexity: the case of nanomaterials,” Journal of Nanoparticle Research, vol. 21, no. 1, Jan. 2019.
  A35 N. Vordos et al. ‘Small-angle X-ray scattering (SAXS) and nitrogen porosimetry (NP): two novel techniques for the evaluation of urinary stone hardness”, International Urology and Nephrology, Aug. 2018
  A34 N. Vordos et al., “Hydroxyapatite Crystal Thickness and Buckling Phenomenon in Bone Nanostructure During Mechanical Tests,” Annals of Biomedical Engineering, Jan. 2018.
  A33 Gkika, D. A., Vordos, N., Nolan, J. W., Mitropoulos, A. C., Vansant, E. F., Cool, P., & Braet, J. (2017). Price tag in nanomaterials? Journal of Nanoparticle Research, 19(5). https://doi.org/10.1007/s11051-017-3875-x
  A32. N. Vordos, , S. Giannakopoulos, D.A. Gkika, J.W. Nolan, , Ch. Kalaitzis, D.V. Bandekas, C. Kontogoulidou, A.Ch. Mitropoulos, S. Touloupidis,“Kidney Stone Nano-Structure – Is there an Opportunity for Nanomedicine Development?”,Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – General Subjects, Available online 24 January 2017(doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbagen.2017.01.026)
  A31. Favvas, E.P., Stefanopoulos, K.L., Vordos, N.C., Drosos, G.I., Mitropoulos, A.C., “Structural characterization of calcium sulfate bone graft substitute cements” (2016) Materials Research, 19 (5), pp. 1108-1113 (doi: 10.1590/1980-5373-MR-2015-0670)
  A30. C. Charalambous, M. G. Danikas, Y. Yin, N. Vordos, J. W. Nolan and A. C. Mitropoulos, “‭A Study of the behavior of water droplets under the ‬influence of a uniform electric field on conventional ‬‭polyethylene samples and on samples of crosslinked ‬‭polyethylene (XLPE) with MgO nanoparticles‬”, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 7, No. 1, 2017. (under publishing)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  A29. D.A. Gkika, J.W. Nolan, E.F. Vansant, N. Vordos, C. Kontogoulidou, A.Ch. Mitropoulos, P. Cool, J. Braet, “A framework for health-related nanomaterial grouping” (2016), Biochimica et Biophysica Acta, Available online 27 August 2016 (doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbagen.2016.08.014)
  Α28. Papadopoulou, P., Magafas, L., Agelopoulos, P., Vordos, N., Vlachos, K., Low Cost Optical Sensing Device for Fuel Detection in Ships, (2016) Journal of Engineering Science and Technology Review, 9 (2), pp. 47-49
  A27. Vordos, N., Giannakopoulos, S., Mitropoulos, A.C., Touloupidis, S., Nanostructural Characterization of Kidney Stones as a Tool for Hardness Evaluation and Nanomedicine Development, (2016) European Urology, Vol 70, 5, pp 897 – 898 (doi: 10.1016/j.eururo.2016.05.035)
  A26. Fantidis, J.G., Saitioti, E., Bandekas, D.V., Vordos, N., “Optimised BNCT facility based on a compact D-D neutron generator, (2016) International Journal of Radiation Research, 11 (4), pp. 207-214
  A25. J. G. Fantidis, D. V. Bandekas and N. Vordos, “Study of a Wind/PV/Battery hybrid system – Case study at Plaka in Greece”, Journal of Engineering Science and Technology Review, 8, 5, 6-11, 2015.
  A24. G.A. Papakostas, J.W. Nolan, N. Vordos, D. Gkika, M. E. Kainourgiakis and A. C. Mitropoulos, “On 3D Reconstruction of Porous Media by Using Spatial Correlation Functions”, Journal of Engineering Science and Technology Review, 8, 4, 78-83, 2015
  A23. J. W. Nolan, D. A. Gkika, N. Vordos, I. K. Kazanidis, A. Ch. Mitropoulos, “On the Archiving and Visualisation of Scientific Data”, Journal of Engineering Science and Technology Review, 8, 4, 40-43, 2015
  A22. Elena Seftel, Dr.; M. Niarchos; N. Vordos; J. W. Nolan; M. Mertens; A. Ch. Mitropoulos; E. F. Vansant; P. Cool. “The manuscript entitle “LDH and TiO2/LDH- type nanocomposite systems: a systematic study on structural characteristics”, Microporous & Mesoporous Materials, 203, 208-215, 2015. (doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2014.10.029)
  A21. I. Kornarakis, I. N. Lykakis, N. Vordos & G. S. Armatas. Efficient Visible-Light Photocatalytic Activity by Band Alignment in Mesoporous Ternary Polyoxometalate/Ag2S/CdS Semiconductors. Nanoscale, (doi:10.1039/C4NR01094A (2014).)
  A20. I. Tamiolakis, S. Fountoulaki, N. Vordos, I. N. Lykakis, G. S. Armatas, “Mesoporous Au–TiO2 nanoparticle assemblies as
efficient catalysts for the chemoselective reduction
of nitro compounds”, Journal of Materials Chemistry A 1, 4311-14319, 2013. (doi: 10.1039/C3TA13365F)
  A19. J. G. Fantidis, D. V. Bandekas, C. Potolias, N. Vordos, “Cost of PV Electricity – Case study of Greece”,Solar Energy, 2013 (doi: 10.1016/j.solener.2013.02.001)
  A18. J. G. Fantidis, D. V. Bandekas, N. Vordos, The replacement of research reactors with a compact proton linac for neutron radiography, Radiation Physics and Chemistry, Vol 86, p. 74-78, 2013 (doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.radphyschem.2013.02.004)
  A17. J.G. Fantidis, E. Saitioti, D.V. Bandekas and N. Vordos, “Optimised BNCT facility based on a compact D – D neutron generator”, International Journal of Radiation Research, Vol. 11,Issue 4, 2013
  A16. J. G. Fantidis, D. V. Bandekas, C. Potolias, N. Vordos, Fast and thermal nêutron radiographies based on a compact nêutron generator”, Journal of Theoretical and Applied Physics 6 (20), 2012 (doi: 10.1186/2251-7235-6-20)
  A15. J. G. Fantidis, D. V. Bandekas, C. Potolias, N. Vordos, “Financial and economic crisis and its consequences to the diesel-oil and biomass heating market-Case study of Greece”, Journal of Electrical Systems 8 (2) (2012) pages 249-261
  A14. Jacob G. Fantidis, Dimitrios V. Bandekas, Nick Vordos, Costas Potolias, Kostas Karakoulidis, “Financial Crisis and the New Data on the Wood Pellet Heating: Case Study Of Greece”, Research Journal of Applied Sciences 7 (3) 2012 pages 138-145 (doi: 10.3923/rjasci.2012.138.145)
  A13. J. G. Fantidis, V. C. Mantzari, E. Kalkani, D. V Bandekas, N. Vordos, “A hybrid wind and hydroelectric power production system in generation in Plaka, Alexandroupolis, Greece”, International Journal of Advances in Engineering, Science and Technology 293 (2012) pages 95-101
  A12 P. Adoniadis, N. Vordos, D. V. Bandekas, A. Ioannou, “Improvement of power factor. Technoeconomical application in a Case Study at the industrial area of Kavala”, ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING, 5(121), May of 2012.
  A11. J.G. Fantidis, D.V. Bandekas, C. Potolias, N. Vordos, Κ. Karakoulidis, “Financial Analysis of Solar Water Heating Systems during the Depression: Case Study of Greece”, Engineering Economics, 23 (1), 2012 (doi: 10.5755/j01.ee.23.1.1222)
  A10. J. G. Fantidis, D. V. Bandekas, C. Potolias, N. Vordos “The effect of the financial crisis on electricity cost for remote consumers: case study Samothrace (Greece), International Journal of Renewable Energy Research, 1 (4) 2011
  A9. E. Stathakis, D. Bandekas, P. Adoniadis, P. Arsenos and N. Vordos, “An Empirical Estimation of Contribution of Energy Saving Systems (ESS) Toward of Cost Reduction and Efficiency-Productivity Improvement in Thracian SME’s”, International Research Journal of Finance and Economics, 81, 2011
  A8. J. G. Fantidis, C. Potolias, N. Vordos, D.V. Bandekas, “Optimization study of a transportable neutron radiography system based on a 252Cf neutron source”, Moldavian Journal of the Physical Sciences, 10 (1) 2011, pages 121-130
  A7. J. G. Fantidis, P. Antoniadis, C. Potolias, D.V. Bandekas, N. Vordos, “Financial and economic crisis creates new data on the electricity for remote consumers: Case study Greece”, International Journal of Advances in Engineering, Science and Technology, 1 (1) 2011 pages 55-67.
  A6. G. E. Nicolaou, C. Potolias, N. Vordos, D. V. Bandekas, “The comparison of four neutron sources for Prompt Gamma Neutron Activation Analysis (PGNAA) in vivo detections of Boron”, J. G. Fantidis, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Volume 290, Issue 2 (2011), pages 289-295.
  A5. K. Karakoulidis, K. Mavridis, D. V. Bandekas, P. Adoniadis, C. Potolias and N. Vordos, “Techno-economic analysis of a standalone hybrid photovoltaic-diesel–battery- fuel cell power system”, Renewable Energy, pp:1-7, 2011 (doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2010.12.003)
  A4. C. Potolias, E. Stathakis, D.V. Bandekas and N. Vordos, “An evaluation of the factors influence the electric power production from biomass in the certain area of Kavala, Greece”,Journal of Engineering and Applied Sciences, 5 (10), 2010
  A3. J. G. Fantidis, K. Potolias, D. V. Bandekas and N. Vordos, “Non destructive testing of medium and high voltage cables with a transportable radiography system” JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY REVIEW, 3 (1)., pp: 89-94
  A2. D. Bandekas, N. Vordos, K. Tarchanidis, L. Magafas, G. Tsirigotis, “Optimum Selection based on the Energy Capacity between Different Types of Renewable Sources using a Controller”, ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING,8(80), pp: 9-12, 2007
  A1. D. Bandekas, G. Tsirigotis, P. Antoniadis, N. Vordos “A Robust Controller Design for a Multimachine Power System” ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING 1(65), pp:20-25, 2006.

 • BI.11 J. G. Fantidis, D. V. Bandekas, N. Vordos, Ch. Fylaktakidis, J. W. Nolan, “Study of a Wind/PV/Battery Hybrid System at Plaka in Greece”, 2nd International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (PEED ’14) Istanbul, Turkey December 15-17, 2014.
  ΒΙ.10 J. G. Fantidis, D. V. Bandekas, P. Kogias, N. Vordos, “The Evaluation on Dual, Triple and Quadruple Energy X-Ray Systems for the Material Characterisation of a Suspicious Bulky Object”, Recent Advances in Energy, Environment, Biology and Ecology, Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD ’14), pp. 143 – 148, 10-12 January 2014, Tenerife, Spain
  ΒΙ.9. D. V. Bandekas, N. Vordos, J. Fantidis, “Adaptive Control Method Applied to a Hydro Generator in a Multimachine Power System”, Recent Advances in Energy, Environment, Biology and Ecology, Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD ’14), pp. 70 – 75, 10-12 January 2014, Tenerife, Spain.
  BI.8. D. V. Bandekas, N. Vordos, J. Fantidis, “Modelling and Simulation for a Multimachine Power System”, Proceedings of the 15th International Conference on Automatic Control, Modelling & Simulation (ACMOS ’13), pp. 365 – 369 Romania, 2013.
  BI.7. D. V. Bandekas, N. Vordos, J. Fantidis, “Output – Feedback Controller Design in a Multimachine Power System”, Proceedings of the 15th International Conference on Automatic Control, Modelling & Simulation (ACMOS ’13), pp. 365 – 369 Romania, 2013.
  BI.6. E. P. Favvas, K. L. Stefanopoulos, N. Ch. Vordos and A. Ch. Mitropoulos, “In situ SAXS study of adsorption in porous glass including hysteresis scanning measurements”, 11th International Conference on the Fundamentals of Adsorption (FOA), 19th – 24th May, 2013, Baltimore, USA.
  BI.5. J. G. Fantidis, D. V. Bandekas, N. Vordos, S. Karachalios, “Wind Energy Potential in Greece Using a Small Wind Turbine”, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Theoritical and Applied Mechanics (TAM ‘13), pp 26-31, Cambridge, 2013.
  BI.4. N. Vordos, D. V. Bandekas, J. W. Nolan, J. G. Fantidis, A. Ioannou, “Design and Simulation of Hybrid Power System with Wind Turbines, Photovoltaics and Fuel Cells”, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Theoritical and Applied Mechanics (TAM ‘13), pp 19-25, Cambridge, 2013.
  BI.3. D.V. Bandekas, A. Ch. Mitropoulos, N. Vordos, J. W. Nolan, D.A. Gkika, E. Moschou and V. Vogiatzi, “Quality Aaurance Unit of Kavala Institute of Technology”, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Theoritical and Applied Mechanics (TAM ‘13), pp 31-35, Cambridge, 2013.
  BΙ.2. J. G. Fantidis, D. V. Bandekas, N. Vordos, “Techno-Economical Study of Hybrid Power System for a Remote Village in Greece”, Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Renewable Energy Sources (RES ’12), Porto, 2012.
  BΙ.1. D.V. Bandekas, A. Ch. Mitropoulos, N. Vordos, D.A. Gkika, V. Vogiatzi, J. W. Nolan and K. Stergidis, “Employment and Career Structure of the Kavala Institute of Technology (DASTA)”, Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Educational Technologies (EDUTE ’12), pp 88-92, Porto, 2012.

 • BN.7 Ι. T. Papadas, N. Vordos and G.S. Armatas, “An Expeditious Synthesis Of Mesoporous Bismuth Ferrite Nanoparticles As Effective Catalysts For The Reduction Of Nitrophenol” 6th PanHellenic Symposium on Porous Media, Kavala, 2013
  BN.6. N. Vordos, S. Giannakopoulos, A. C. Mitropoulos, S. Touloupidis, “Small Angle X – Ray Scattering and Nitrogen Porosimetry: Two “novel” methods for the evaluation of hardness in Kidney stones”, 23rd Panhellenic Urological Conference, Rhodes, Greece, 20 – 23 October 206.
  BN.5. J. W. Nolan, D. Gkika, N. Vordos, E.P. Favvas, A. Ch. Mitropoulos, “The Nanocapillary Software For Analysis, Simulation And Cataloging Of Small Angle X-Ray Scattering Data”, 6th PanHellenic Symposium on Porous Media, Kavala, 2013
  BN.4. E.P. Favvas, K.L. Stefanopoulos, N.Ch. Vordos, A.Ch. Mitropoulos, “Dibromomethane Adsorption on MCM – 41 by in – Situ SAXS”, 6th PanHellenic Symposium on Porous Media, Kavala, 2013.
  BN.3. E.P. Favvas, K.L. Stefanopoulos, N.Ch. Vordos, G.I. Drosos, A.Ch. Mitropoulos, “Characterization Of Calcium Sulfate Bone Graft Substitutes By Porosimetry Methods”, 6th PanHellenic Symposium on Porous Media, Kavala, 2013.
  BN.2. D.A. Gkika, P. Cool, E.F. Vansant, J. W. Nolan, N. Vordos, E.P. Favvas and A.Ch. Mitropoulos, “How much do nanomaterials cost?”, 6th PanHellenic Symposium on Porous Media, Kavala, 2013.
  BΝ.1. E.A. Skarvelas, X. Teterina, N. Vordos, E.P. Favvas, A. Ch. Mitropoulos, “Porous Glass Characterization”, 6th PanHellenic Symposium on Porous Media, Kavala, 2013.


 • Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα παρακάτω επιστηµονικά πεδία:

 • Εμβιομηχανική
 • Εμβιομηχανικός Χαρακτηρισιμός Νανοδομημένων Υλικών
 • Νανοτεχνολογία
 • Μοντελοποίηση Υβριδικών Συστημάτων

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αγ. Λουκάς, ΤΚ 654 04
2510462276
 • nvordos@teiemt.gr
 • vordosn@yahoo.com

 • Δευτέρα 11:00 – 13:00
 • Τρίτη 11:00 – 13:00