Slider

Φωτεινή Κόγια

Καθηγήτρια Εφαρμογών

Η Καθηγήτρια Εφαρμογών Φ. Γ. Κόγια έλαβε το Πτυχίο Φυσικής από τη Φυσικομαθηματική Σχολή του Α.Π.Θ. το 1984 και το Μεταπτυχιακό της Δίπλωμα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.  το 2004. Από το 2014 έως σήμερα εκπονεί τη Διδακτορική της Διατριβή στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Γκάμπροβο της Βουλγαρίας. Από το 1984 ως το 1993 εργάστηκε σαν έκτακτη Καθηγήτρια Εφαρμογών οπότε και διορίστηκε, στη βαθμίδα της Καθηγήτριας Εφαρμογών, στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.

Έχει παρουσιάσει/δημοσιεύσει είκοσι ένα (21) επιστημονικά άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια ή σε περιοδικά με κριτές [συν τρεις (3) επιπλέον διαλέξεις] σε αντικείμενα σχετικά με την επιστημονική της έρευνα. Έχει συγγράψει δεκαέξι (16) τεύχη διδακτικών σημειώσεων για τη διδασκαλία των μαθημάτων που της ανατέθηκαν (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και έχει επιβλέψει την εκπόνηση περισσοτέρων από τετρακόσιες (400) Πτυχιακών Εργασιών και μιας (1) Μεταπτυχιακής Διατριβής στο Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο πεδίο των μετρήσεων ενεργειακού περιεχομένου υλικών με θερμιδόμετρο βόμβας με στόχο τη στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων αυτών και γενικότερα (Στατιστική Ανάλυση Πειραματικών Μετρήσεων) και την περιβαλλοντική προστασία (Περιβάλλον). Επί σειρά ετών ασκεί ευρύ διοικητικό έργο στο εκάστοτε Τμήμα στο οποίο ανήκει, στο Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 • Υποψήφια Διδάκτωρ: “Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Θεματικό Πεδίο METROLOGY AND METROLOGY EQUIPMENT” στο TECHNICAL UNIVERSITY of GABROVO, Γκάμπροβο, Βουλγαρία

 • Dichev D., Kogia F., Koev H. “Models for analysis of nonlinearity errors of the static characteristic” XXVI-th NSC “Metrology and Metrological Insurance”, Sozopol, Bulgaria, 2016, 52 – 57, ISSN 1313-9126
 • Dichev D., Kogia F., Koev H. “Improving measurement accuracy by correcting the static response”, ISC Unitech 2016, volume 3, Gabrovo, Bulgaria, November 2016, 283 – 288, ISSN 1313-230X
 • Dichev D., Kogia F., Koev H., Diakov D. “Method of analysis and correction of error from nonlinearity of measurement instruments” Journal of engineering Science and Technology Review, Volume 9, Issue 6, 2016, pp. 116 – 121, ISSN 1791-2377
 • Panagiotis Grigorios Kogias, Marina Negianni, Jacob Fantidis, Fotini Kogia “MATHEMATICAL ANALYSIS OF A PARKING SYSTEM FOR TELEMETRY APPLICATIONS” Journal of Applied Engineering Science, number 2, Volume 16, year 2018

 • Κόγια Γρ. Φωτεινή, «Περιβαλλοντική επίδραση της διείσδυσης της θάλασσας στη λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα», 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλοντος της Ε.Ε.Φ., 9/12 – 12/12/2004, Θεσσαλονίκη
 • Κόγια Φ., Κονιδάρης Α., Αγγελίδης Π., «Διείσδυση θάλασσας στη λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα και η περιβαλλοντική σημασία της», 5ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων με Βάση τη Λεκάνη Απορροής, 6/4 – 9/4/2005, Ξάνθη
 • Φ. Γ. Κόγια, Κ. Γ. Γκαλίτσης, Ε. Γ. Μόσχου, Ι. Σ. Δολιανίτης «Χρήση υπερήχων για το διαχωρισμό στερεής υγρής φάσης σε συνθήκες μικρορροής», 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 26/5 – 28/5/2005, Θεσσαλονίκη
 • Κόγια Γ. Φ., Αγγελίδης Γ. Π., Αγγελίδης Γ. Γ., «Επεξεργασία Βιομηχανικών Αποβλήτων με χρήση Φυγοκεντρικών Διαχωριστών για την προστασία του Περιβάλλοντος», 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ε.Φ., 30 – 31 Μαρτίου, 1 – 2 Απριλίου 2006, Λάρισα
 • Κόγια Γ. Φ., Αγγελίδης Γ. Γ., Αγγελίδης Γ. Π., «Διάχυση Πετρελαιοκηλίδας: Πρόληψη, Αντιμετώπιση, Συνέπειες», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλοντος της Ε.Ε.Φ., 24/11 – 26/11/2006, Κόνιτσα
 • Κόγια Γ. Φωτεινή, Αγγελίδης Γ. Γρηγόριος, Μήττας Α. Νικόλαος, Αγγελίδης Γ. Πολυχρόνης, Δασκαλάκη Α. Διονυσία, «Αναλυτική Μελέτη της Πειραματικής Διαδικασίας για την Εργαστηριακή Μέτρηση του Συντελεστή Ιξώδους Υγρού. Εφαρμογή στην Περίπτωση του Μελιού», 10ο Κοινό Συνέδριο των Ενώσεων Ελλήνων και Κυπρίων Φυσικών, της Ε.Ε.Φ., 1/3 – 4/3/2007, Κέρκυρα
 • Κόγια Γρ. Φωτεινή, Αγγελίδης Γ. Γρηγόριος, Αγγελίδης Γ. Πολυχρόνης, «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σύγχρονων διατάξεων αξιοποίησης της ενέργειας της θάλασσας», Πανελλήνιο Συνέδριο «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση», Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 20 – 22 Ιουνίου 2008, Μυτιλήνη
 • Kogia Fotini, Aggelides George, Aggelides Polichronis, Aggelides Gregory, STATISTICAL ANALYSIS OF THE EXPLOITATION OF SEA ENERGY IN GREECE, EUROPE AND GLOBALLY, 3ο Διεθνές Συνέδριο ENERTECH ’08, 20 – 23 Νοεμβρίου 2008, Συνεδριακό Κέντρο Παιανίας, Αθήνα
 • Κόγια Γρ. Φωτεινή, Αγγελίδης Γ. Γρηγόριος, Αγγελίδης Γ. Πολυχρόνης, Οσιανλής Σ. Γεώργιος, Φιλίππου – Γαλατάκη Χ. Ελευθερία «Μελέτη της λειτουργίας σύγχρονων διατάξεων αξιοποίησης της ενέργειας της θάλασσας», 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Ε.Ε.Φ., 11 – 13/3/2011, Νάουσα
 • Κόγια Γρ. Φωτεινή, Αγγελίδης Γ. Γρηγόριος, Αγγελίδης Γ. Πολυχρόνης, Μεϊτανίδου Π. Άννα «Η αξιοποίηση της Γεωθερμίας η αρχή για την πράσινη ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 27 – 29/5/2011, Μυτιλήνη
 • Κόγια Γρ. Φωτεινή, Αγγελίδης Γ. Γρηγόριος, Αγγελίδης Γ. Πολυχρόνης και Μεϊτανίδου Π. Άννα «Χρήση τηλεμετρίας στη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, Εφαρμογή στο Δέλτα του Νέστου και στη λίμνη Ισμαρίδα», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 25 – 27 Μαΐου 2012, Μυτιλήνη
 • Κόγια Γρ. Φωτεινή, Αγγελίδης Γ. Γρηγόριος, Αγγελίδης Γ. Πολυχρόνης «Καινοτόμες εφαρμογές της Φυσικής με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους και την προστασία του περιβάλλοντος» 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, 6 – 9/3/2014, Ναύπλιο
 • Κόγια Γρ. Φωτεινή, Αγγελίδης Γ. Γρηγόριος, Αγγελίδης Γ. Πολυχρόνης «Ενδιαφέρον για το Περιβάλλον και Φιλοπεριβαλλοντικές συμπερι-φορές» 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 30/5 – 1/6/2014, Μυτιλήνη
 • Hasanov Hasan, Donchev Alexander and Fotini Kogia, 2014. “Mathematical modelling of kinematics of stand appliances with parallel structure”, ISC Unitech 2014, 21 – 22/11/2014, Gabrovo, Bulgaria
 • Κόγια Γρ. Φωτεινή, Αγγελίδης Γ. Γρηγόριος, Σαμακοβλής Ζ. Ιωάννης, Αγγελίδης Γ. Πολυχρόνης και Φιλίππου – Γαλατάκη Ελευθερία, 2015. «Αξιολόγηση ενεργειακού περιεχομένου προϊόντων ελιάς με θερμιδόμετρο βόμβας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος», 11ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Ε.Ε.Φ., 27 – 29/03/2015, Φλώρινα, Ελλάδα

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα παρακάτω επιστηµονικά πεδία:

 • Περιβαλλοντική Τεχνολογία
 • Στατιστική ανάλυση πειραματικών μετρήσεων

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αγ. Λουκάς, ΤΚ 654 04
+30 2510 462164
2510 246690
fkogia@teiemt.gr

 • Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 12:00