Η διαδικασία αξιολόγησης φοιτητών του Χειμερινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα πραγματοποιηθεί από σήμερα έως και 8/12/2023 υλοποιείται η εξαμηνιαία αξιολόγηση διδασκόντων και μαθημάτων όπου ο φοιτητής:
Λαμβάνει το αρχείο PDF με τους κωδικούς ανώνυμης αξιολόγησης μίας χρήσης κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Συνδέεται στο https://modip.ihu.edu.gr/ με τον ιδρυματικό λογαριασμό του.
Χρησιμοποιώντας έναν τυχαίο κωδικό από το αρχείο PDF που έλαβε, κάνει την αξιολόγηση του μαθήματος. (Εάν ο κωδικός που επιλέξατε έχει χρησιμοποιηθεί ήδη, δοκιμάστε ξανά με έναν άλλο. Επιλέξτε τυχαία έναν κωδικό από τις επόμενες σελίδες του αρχείου).
Επιπλέον, ο φοιτητής συμπληρώνει την αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου που εμφανίζεται στο https://modip.ihu.edu.gr/ αφού συνδεθεί.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η αξιολόγηση είναι διαθέσιμη για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και είναι ανώνυμη.