Slider

ΕΡΕΥΝΑ

Το Τμήμα παρουσιάζει υλοποίηση σημαντικών ερευνητικές δραστηριοτήτων που επιχορηγήθηκαν από ευρωπαϊκούς πόρους και αφορούν ερευνητικό εξοπλισμό και ερευνητική δραστηριότητα βασική και εφαρμοσμένη. Τα έργα που υλοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

 

Πίνακας 1. Ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος την τελευταία δεκαετία

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Goundwater Resource Management for non- Potable water purposes, basement protection, and heating (GREEN PUMP) Λ.Μαγκαφάς

(Για το Τμήμα Ηλ.Μηχ.)

 

428330,50€/ INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 15/03/2018 – 14/3/2020

 

2 ΕΤΕΙΚ

 

Δ.Μπαντέκας 11.000.000€ 1.1.2011-31.12.2015
3 Valasia Πράξη Συνεργασία Ι (2011-2014) Δ. Μπαντέκας (Για το Τμήμα Ηλ.Μηχ.) 300.000€ 6.10.2011 –

6.4.2014

4 “Marie Brain” Συνεργασία ΙΙΙ (2013-2015) Λ.Μαγκαφάς

(Για το Τμήμα Ηλ.Μηχ.)

1.800.000€ 1.3.2013 –

31.10.2015

5 Αντικατάσταση Ηλεκτρικού Συστήματος Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων του Οπλικού Συστήματος RM 70”, ΓΕΣ-ΓΔΑΕ Δ.Μπαντέκας 45.000€ 1/1/2011 – 31/10/2011
6 Σχεδιασμός και προσομοίωση της λειτουργίας διατάξεων πυριτίου του τύπου p+-n-p σε επίπεδη τεχνολογία και ως πύλες σε τρανζίστορ τεχνολογίας FET για χαμηλής κατανάλωσης μικροκυματικές εφαρμογές Π.Παπαδοπούλου 3.000€ 01/09/2008 – 31/08/2009
7 “Βελτιστοποίηση της Ευαισθησίας Οπτικού Αισθητήρα του Τύπου A1/a–SiC:H/c-Si(n) με Θερμική Ανόπτηση” Λ.Μαγκαφάς

 

3.000€

 

2008-2009
8 Τεχνοοικονομική ανάλυση υβριδικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του εργαστηρίου ηλεκτρικών μηχανών του ΑΤΕΙ Καβάλας” Κ. Καρακουλίδης 3.000 €

 

1/7/2008 – 30/6/2010.

 

 

Επίσης, στρατηγικός στόχος του Τμήματος είναι να συνεργασθεί ερευνητικά, με σημαντικά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού έχοντας μάλιστα και αυτήν τη εξαιρετικά μεγάλη εργαστηριακή υποδομή. Έτσι, ερευνητικά το Τμήμα έχει αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες με υποβολή ή υλοποίηση ερευνητικών έργων με πολλά Ιδρύματα/Πανεπιστήμια του Εσωτερικού όσο και Ιδρύματα/Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ειδικότερα:

 

Ιδρύματα/Πανεπιστήμια Εσωτερικού:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Ιδρύματα/Πανεπιστήμια Εξωτερικού

Κέντρο Ερευνών CERN

Πανεπιστήμιο Σόφιας Κliment Οhridski

Πολυτεχνείο Σόφιας

Πανεπιστήμιο Βοσπόρου Κωνσταντινούπολη

Πανεπιστήμιο Βιέννης

Πανεπιστήμιο Istanbul Culture Κωνσταντινούπολη

 

Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις.

 • Το Τμήμα από το 2012 και μέχρι σήμερα έχει εξοπλισθεί με υπερσύγχρονο ερευνητικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό ώστε οι φοιτητές του να εκπαιδεύονται σε ότι πιο σύγχρονο υπάρχει και παράλληλα να πραγματοποιείται έρευνα πολύ υψηλού επιπέδου.
 • Με την πραγματοποίηση της έρευνας παράγεται πρωτογενή γνώση που στη συνέχεια διδάσκεται πρώτα στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και στη συνέχεια μεταβιβάζεται στο προπτυχιακό επίπεδο, όπως γίνεται στα πιο εξελιγμένα Πανεπιστήμια στον κόσμο.
 • Το Φεβρουάριο του 2012 πραγματοποιήθηκε η έκθεση του CERN σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών Ελλάδας με απόλυτη επιτυχία και την επισκέφτηκαν περίπου 4000 άτομα, στην πλειοψηφία τους μαθητές από τις περιφερικές ενότητες Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης.
 • Το Ιούνιο του 2011 και το Σεπτέμβριο του 2013 πραγματοποιήθηκαν τα δύο πρώτα διεθνή συνέδρια EconoPhysics με συμμετοχή πολλών ξένων επιστημόνων και με σημαντικούς προσκεκλημένους ομιλητές (R.N. Mantegna, P. Argyrakis, D. Kennet).
 • Το Σεπτέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκε το 3ο Συνέδριο Οικονομικής Φυσικής σε συνεργασία με τα άλλα δύο συνεργαζόμενα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Οικονομικών Σπουδών και Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) στο Βόλο, ενώ Πρόεδρος του συνεδρίου ήταν μελος του Τμήματος.
 • Το Σεπτέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκε το Θερινό Σχολείο Πληροφορικής του CERN με πολύ υψηλή αξιολόγηση (δεύτερο διαχρονικά στην λειτουργία του Θεσμού από το 1973).
 • Λειτουργία του πρώτου στην Ελλάδα επιστημονικού περιοδικού σε θέματα θετικών επιστημών και Τεχνολογίας το οποίο περιλαμβάνεται στη βάση Scopus από το 2013.
 • Λειτουργία υπολογιστικού κέντρου Grid του μεγαλύτερου στην Ελλάδα με παροχή υπολογιστικής ισχύος στα πειράματα του CERN.
 • Εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο CERN και παρακολούθηση μαθημάτων από ερευνητές του CERN
 • Δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος δημιούργησαν έναν καινούργιο επιστημονικό κλάδο τη Δημοσκοπική Φυσική (DemoscopoPhysics) που αφορά την πρόβλεψη εκλογικών αποτελεσμάτων με χρήση μη γραμμικής δυναμικής.
 • Το Τμήμα παρουσιάζει σημαντικότατη ερευνητική δραστηριότητα στον Τομέα της Οικονομικής Φυσικής και χρηματιστηριακών προβλέψεων που αποτελεί ένα από τα πιο προωθημένα κέντρα της Ευρώπης στον Τομέα αυτόν.
 • Έχει σημαντική συνεργασία με καινοτόμες εταιρείες της περιοχής είτε με την απασχόληση φοιτητών στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης και εκπαιδευτικών επισκέψεων (Egnatia Air Aviation, Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, Prisma Electronics) είτε στο επίπεδο ερευνητικό επίπεδο με κοινές ερευνητικές προτάσεις (Prisma Electronics)
 • Από την Ίδρυσή του τμήματος έως σήμερα έχουν αποφοιτήσει 2800 επιστήμονες οι οποίοι παρουσιάζουν πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση ενώ εργάζονται σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη με αμοιβές που ξεπερνούν κατά πολύ και τις αμοιβές υψηλόβαθμων στελεχών της χώρας μας.
 • Δημιουργίας Ημέρας Καριέρας η οποία αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους νέους ανθρώπους, επί πτυχίω, να συναντηθούν είτε με στελέχη επιχειρήσεων, είτε να παρακολουθήσουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα που μπορούν να ακολουθήσουν στο ΤΕΙ ΑΜΘ.

Ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών. Ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών για την προσέλκυση και ξένων φοιτητών. Παροχή ΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα, με παράλληλη συγγραφή ή και προμήθεια ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών συγγραμμάτων αναβάθμιση του δικτυακού περιβάλλοντος και των ψηφιακών μέσων υποστήριξης, κλπ

Βραβείο “διακεκριμένου ερευνητή”. Ετήσιο χρηματικό έπαθλο από Επιτροπή του Τμήματος διακεκριμένου ερευνητή με στόχο την ενθάρρυνση των ερευνητών και την ανάδειξη της αριστείας.

Επίσης, το Τμήμα μετέχει στην έκδοση του επιστημονικού περιοδικού Journal of Engineering Science and Technology Review (J.Eng.Sci.Tech.Rev.-JESTR) το οποίο καλύπτεται από τη διεθνούς κύρους επιστημονική βάση SCOPUS (Scopus coverage).

Σημειώνεται ότι το Τμήμα διατηρεί στενή συνεργασία, μεταξύ άλλων, με το παγκοσμίου κύρους ερευνητικό κέντρο CERN, στο οποίο υπάγεται ως TIER 2 στο σύστημα GRID (δηλαδή στην επεξεργασία των δεδομένων του LHC). Πέραν τούτων, το Τμήμα διαθέτει υψηλής τεχνολογίας ερευνητικό εξοπλισμό (Συστήματα εναπόθεσης λεπτών ημενίων, Hλεκτρονικά Mικροσκόπια (SEM –TEM, συστοιχία ακτίνων Χ- Oπτική τράπεζα με laser, Σύστημα Διαφορικής Θερμικής ανάλυσης, μετρήσεων αγωγιμότητας κλπ), καθώς και εκπαιδευτικό εξοπλισμό σε ερευνητικα και επιστημονικά αντικείμενα Φυσικής, Οπτικής, Θερμικής Ανάλυσης κ.α.